Progremy w 2011 roku


Program " W drodze po pomoc"


Uczestnikami programu "W drodze po pomoc" było w sumie 235 osób, w tym:
- pracownicy pomocy społecznej oraz inne osoby zainteresowane (np. wolontariusze, członkowie stowarzyszeń i fundacji działających na rzecz pomocy mieszkańcom powiatu)
w łącznej ilości 93 osoby;
- mieszkańcy gmin powiatu gliwickiego potrzebujący wsparcia w zakresie interwencji kryzysowej, przeciwdziałania alkoholizmowi, zwalczania przemocy w rodzinie w łącznej ilości 142 osoby:

  • ze specjalistycznego poradnictwa prawnego łącznie we wszystkich gminach powiatu gliwickiego skorzystało 60 osób;
  • ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego łącznie we wszystkich gminach powiatu gliwickiego skorzystało 43 osób;
  • ze specjalistycznego poradnictwa specjalisty z zakresu pomocy ofiarom przemocy łącznie we wszystkich gminach powiatu gliwickiego skorzystało 39 osób.


Realizacja celu głównego programu nastąpiła poprzez uruchomienie mobilnego punktu poradnictwa specjalistycznego, który pojawił się w czasie realizacji programu jeden raz
w każdej z ośmiu gmin Powiatu Gliwickiego.
Program był realizowany przy współpracy z lokalnymi ośrodkami pomocy społecznej powiatu gliwickiego, które prowadziły nabór na szkolenia oraz poradnictwa i był realizowany od września do grudnia 2011 roku. Nabór uczestników na specjalistyczne poradnictwo
do programu "W drodze po pomoc" realizowany był również poprzez rozpowszechnienie informacji o realizowanym zadaniu m. in. w przychodniach, szkołach, parafiach poszczególnych gmin poprzez zamieszczenie plakatów informacyjnych oraz bezpośrednie rozmowy z przedstawicielami w/w jednostek również w celu promocji programu.

Za pomoc przy rekrutacji składamy serdeczne podziękowania.

Informacja wytworzona przez:
Barbara Terlecka - Kubicius , w dniu:  04‑10‑2013 13:50:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Potocka
email: pcpr_gliwice@powiatgliwicki.pl tel.:32/3326616 fax: 32/3326616
, w dniu:  04‑10‑2013 13:50:00
Data ostatniej aktualizacji:
04‑10‑2013 13:51:19
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie