Pomoc w drodze


Pomoc w drodze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach serdecznie zaprasza do udziału w realizowanym programie "Pomoc w drodze. Program poradnictwa specjalistycznego, wsparcia oraz interwencji kryzysowej dla osób i rodzin w gminach powiatu", który jest współfinansowany ze środków Województwa Śląskiego w ramach konkursu dla powiatów ziemskich pod nazwą "Wzmacnianie rozwoju lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie".

Program ma na celu udzielenie wsparcia poprzez uruchomienie mobilnego punktu poradnictwa specjalistycznego, który pojawi się w czasie realizacji programu jeden raz w każdej z ośmiu gmin Powiatu Gliwickiego. Trzyosobowy zespół w składzie: psycholog, prawnik oraz specjalista pracy socjalnej z zakresu pomocy ofiarom przemocy pełniący dyżur zorganizuje równolegle:

  • - bezpłatne szkolenia dot. przemocy w rodzinie, rozwiązywania problemów alkoholowych w rodzinie oraz funkcjonowania w rodzinie alkoholowej(w formie wystąpień lub warsztatów) dla pracowników ośrodków pomocy społecznej oraz innych osób zainteresowanych, np. wolontariuszy, członków stowarzyszeń i fundacji działających na rzecz pomocy mieszkańcom powiatu (dla ok. 10 osób w każdej gminie) zakończone wydaniem odpowiedniego zaświadczenia;
  • - bezpłatne , specjalistyczne poradnictwo dla osób potrzebujących (osoby borykające się z przemocą w rodzinie, uzależnieniem od alkoholu lub innymi uzależnieniami) - mieszkańców powiatu gliwickiego (ok. 10 osób w każdej gminie).

Cele szczegółowe programu "W drodze po pomoc":

  1. Poprawa działalności lokalnych ośrodków pomocy społecznej poprzez specjalistyczne szkolenia kadry.
  2. Wsparcie działalności lokalnych ośrodków gminnych poprzez udzielanie specjalistycznych porad mieszkańcom gmin z terenu powiatu gliwickiego.
  3. Identyfikacja lokalnych problemów związanych z przemocą w rodzinie oraz uzależnieniem od alkoholu.
  4. Wsparcie dla rodzin zmagających się z problemami związanymi z przemocą, uzależnieniem od alkoholu lub innymi problemami wynikającymi z uzależnień.
  5. Rozwój wiedzy i umiejętności praktycznych u mieszkańców gminy z zakresu podstawowych praw, radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi i stresogennymi, radzenia sobie z sytuacją uzależnienia od alkoholu przez członków rodziny oraz radzenia sobie z sytuacją przemocy w rodzinie.

Program stanowi następstwo zapisów zawartych w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Gliwickim na lata 2007-2020 (Uchwała Nr XIV/113/2007 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 29 listopada 2007 r.) - projekt uwzględnia cele i kierunki działania w obszarze Wspierania rodzin w pełnieniu ich funkcji : priorytet 1.3. Wzmacnianie sieci poradnictwa rodzinnego.

Ponadto cele projektu są zbieżne z celami zawartymi w Powiatowym Programie Pomocy Dziecku i Rodzinie na lata 2007 - 2015, który został przyjęty Uchwałą Nr XII/104/2007 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 25 października 2007 r., w którym zaplanowano do realizacji zadanie z zakresu prowadzenia specjalistycznego poradnictwa rodzinnego i wdrażania projektów diagnostyczno - korekcyjno - kompensacyjnych kierowanych do rodzin niewydolnych wychowawczo.

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie PCPR w Gliwicach przy ul. Zygmunta Starego 17 lub pod nr telefonu 32 233 79 83; 32 332 66 16 .

Udział w poradnictwie wymaga wcześniejszego zdeklarowania uczestnictwa w programie pod w / w nr telefonu.


SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSKICH ZAINTERESOWANYCH DO UDZIAŁU W PROGRAMIE "W DRODZE PO POMOC"
GWARANTUJEMY POMOC ZE STRONY SPECJALISTÓW ORAZ DYSKRECJĘ
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
175KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Barbara Terlecka - Kubicius , w dniu:  04‑10‑2013 13:54:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Potocka
email: pcpr_gliwice@powiatgliwicki.pl tel.:32/3326616 fax: 32/3326616
, w dniu:  04‑10‑2013 13:54:00
Data ostatniej aktualizacji:
21‑10‑2013 09:43:25
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie