Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych i Starszych


ZESPÓŁ DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I STARSZYCH

 

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach funkcjonuje Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych i Starszych.

 

 

- Doradca ds. osób niepełnosprawnych - Inspektor -  mgr Katarzyna Samsonowicz

 

- Inspektor - mgr Rafał Kotysz

- Pomoc administracyjna - Ewa Pawlak

tel.  32 332 66 14 

       514 441 920

 

godziny pracy: 7.30 do 15.30

w czwartki zapraszamy na dyżury od 15.30 do 17.30

 

 

Głównym zadaniem Zespołu jest podejmowanie działań na rzecz poprawy warunków życia osób niepełnosprawnych Powiatu Gliwickiego w zakresie:

a/ rehabilitacji społecznej,

b/ przestrzegania praw osób niepełnosprawnych,

c/ podejmowania działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności,

d/ współpracy z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.

Pracownicy Zespołu wykonują również zadania powiatu, które określa ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 tekst jednolity: Dz. U. z 2010 Nr 214, poz. 1407 z późn.zm.). Na realizację zadań w ramach rehabilitacji społecznej i zawodowej corocznie Zarząd Funduszu przyznaje zgodnie z algorytmem środki finansowe. Rada Powiatu w oparciu o art. 35a ust. 2 pkt. 3 wyżej cytowanej ustawy w formie uchwały określa rodzaj zadań oraz kwoty na ich realizację.

Propozycja zadań oraz wysokości środków finansowych PFRON na ich realizację składana przez PCPR Zarządowi Powiatu jest opiniowana przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych, powołaną w oparciu art. 44b wyżej cytowanej ustawy.

 

Do ustawowych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej, realizowanych przez PCPR należą,:

- dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusie rehabilitacyjnym na podstawie art.35a, pkt. 1 ppkt.7, lit a*

- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym

- dofinansowanie kosztów tworzenia i działalności warsztatów terapii zawodowej art. 10, pkt. 1*

- dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych, w tym architektonicznych,
w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych art. 35a, pkt. 1, ppkt.7, lit. d*

- dofinansowanie sportu kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych art.35a, pkt.1, pakt.7 , lit. b*,

- z zakresu rehabilitacji zawodowej - refundowanie ze środków PFRON kosztów szkoleń niepełnosprawnych pracowników ponoszonych przez pracodawcę - art. 41 ustawy.

 

Zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej realizowane są przez

Powiatowy Urząd Pracy

44 - 100 Gliwice, Plac Inwalidów Wojennych 12

tel. 32/231 18 41 32/231 59 66

www.pup.gliwice.pl

 

 

 

 

Informacja wytworzona przez:
Grażyna Ledwoń , w dniu:  08‑06‑2011 14:11:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Potocka
email: pcpr_gliwice@powiatgliwicki.pl tel.:32/3326616 fax: 32/3326616
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
26‑11‑2018 15:09:47
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive