MIEJSKI ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI


MIEJSKI ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA
O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

44 - 100 Gliwice, ul. Bojkowska 20

Tel. 32/230 26 90 32/232 99 10

www.mzon.gliwice.pl

Zespół obsługuje mieszkańców gmin Powiatu Gliwickiego.

Gierałtowice (Chudów, Paniówki, Przyszowice)

Knurów

Pilchowice (Kuźnia Nieborowska, Leboszowice, Nieborowice, Stanica, Wilcza, Żernica)

Pyskowice

Rudziniec (Bojszów, Bycina, Chechło, Kleszczów, Ligota Łabędzka, Łany, Łącza, Niekarmia, Niewiesze, Pławniowice, Poniszowice, Rudno, Rzeczyce, Słupsko, Taciszów, Widów)

Sośnicowice (Bargłówka, Kozłów, Łany Wielkie, Rachowice, Sierakowice, Smolnica, Trachy, Tworóg Mały)

Toszek (Boguszyce, Ciochowice, Kotliszowice, Kotulin, Ligota Toszecka, Paczyna, Paczynka, Pawłowice, Pisarzowice, Płużniczka, Pniów, Proboszczowice, Sarnów, Wilkowiczki)

Wielowieś (Błażejowice, Borowiany, Czarków, Dąbrówka, Gajowice, Kieleczka, Radonia, Raduń, Sieroty, Świbie, Wiśnicze, Zacharzowice).


Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gliwicach obejmuje następujące działania:
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących orzekania o niepełnosprawności oraz orzekania o stopniu niepełnosprawności w zakresie wyznaczonym w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz aktach wykonawczych, wydanych na jej podstawie

- realizację porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Gliwice a Powiatem Gliwickim powierzającym Zespołowi kompetencje do orzekania w ww. zakresie.

W realizacji swoich zadań Zespół współdziała z organami administracji rządowej i organami jednostek samorządu terytorialnego w sprawach z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych zgodnie ze wskazanymi w orzeczeniu o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności oraz na podstawie odpowiednich regulacji ustawowych.


Do zadań Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Gliwicach należy:

- orzekanie o stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia oraz orzekanie o niepełnosprawności osób do 16 roku życia,

- wydawanie osobom niepełnosprawnym, na podstawie posiadanych przez nie orzeczeń, legitymacji osoby niepełnosprawnej,

- udzielanie informacji i poradnictwa dotyczącego uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym,

- przedkładanie stosownym organom kwartalnych informacji o realizacji ww. badań.

Informacja wytworzona przez:
Grażyna Ledwoń , w dniu:  08‑06‑2011 14:24:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Potocka
email: pcpr_gliwice@powiatgliwicki.pl tel.:32/3326616 fax: 32/3326616
, w dniu:  08‑06‑2011 14:24:00
Data ostatniej aktualizacji:
17‑06‑2011 09:04:10
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie