Programy w 2010 roku


"Mądre rodzicielstwo zastępcze - szczęśliwe dzieci" cykl szkoleń w zakresie rozwoju umiejętności opiekuńczo-wychowawczych dla niespokrewnionych rodzin zastępczych, zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych oraz wychowawców rodzinnego domu dziecka.Program korekcyjno - edukacyjny dla sprawców przemocy
W oparciu o Ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005r. wpisując się w Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 2010r. zleciliśmy realizację jednej edycji Programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.
Program realizowany był w okresie od 17 września 2010r. do 17 grudnia 2010r. w oparciu o Education Groups For Men Who Batter - The Duluth Model (Program interwencyjny dla sprawców nadużyć w rodzinie). Spotkania z grupą odbywały się raz w tygodniu, prowadzone były przez dwóch specjalistów - kobietę i mężczyznę. W ramach Programu odbyło się 14 spotkań w formie zajęć grupowych oraz w początkowym okresie rekrutacji 6 spotkań indywidualnych.

Informacja wytworzona przez:
Barbara Terlecka - Kubicius , w dniu:  04‑10‑2013 13:48:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Potocka
email: pcpr_gliwice@powiatgliwicki.pl tel.:32/3326616 fax: 32/3326616
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
04‑10‑2013 13:49:45
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive