AKTUALNOŚCI


29.12.2016 r.

Informacja dotycząca wystawiania faktur VAT lub rachunków dla PCPR

 

 W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5.09.2016r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U.2016.1454 z dnia 2016.09.13), informuję o wynikającym z w/w faktu obowiązku dla wystawców faktur VAT lub rachunków, tj. wprowadzeniu zmian w danych nabywcy i płatnika, zgodnie z zapisami ustawowymi.

 

Obowiązek dostosowania danych, wynika wprost z przepisów prawa. Zgodnie z art.  4. ustawy „Jednostka samorządu terytorialnego, której jednostki organizacyjne rozliczały się jako odrębni podatnicy, wstępuje z dniem podjęcia rozliczania podatku wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi we wszystkie przewidziane w przepisach dotyczących podatku prawa
i obowiązki jednostek organizacyjnych”
.

Na mocy art.3 „Jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana do podjęcia rozliczania podatku wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi najpóźniej od dnia 1 stycznia 2017 r.

 

Celem ułatwienia Państwu realizacji w/w obowiązku, informujemy, iż :

 

W dokumentach sprzedażowych, dokumentujących sprzedaż dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach ( fakturach VAT/ rachunkach), wystawca – od 1.01.2017r.-  zobowiązany jest wskazać jako:

 

 

  1. Nabywcę : Powiat Gliwicki, ul. Zygmunta Starego 17,
    44-100 Gliwice,

NIP: 631-26-06-158,

  1. Płatnika: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach,
    ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice,
     

Jednocześnie wszelką korespondencję należy kierować na dotychczasowy adres, tj.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach,
ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice

 

 

29.01.2015 r.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach serdecznie zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi z zakresu przeprowadzenia indywidualnego kursu języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i włoskiego dla uczestników projektu systemowego "Dobry start w samodzielność", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.2.

Szczegóły znajdują się w załączniku. 22.01.2015 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii "B" dla uczestników projektu "Dobry start w samodzielność". Szczegóły znajdują się w załączeniu
 

19.12.2014 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii "B" dla uczestników projektu "Dobry start w samodzielność".

Szczegóły znajdują się w załączeniu.

 

08.10.2014 r.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach w związku z ogłoszonym zaproszeniem na realizację usługi związanej z przeprowadzeniem zajęć profilaktycznych z elementami socjoterapii dla uczniów i nauczycieli w ramach programu: "Zagrożenia XXI wieku - program profilaktyczny w szkołach powiatu Gliwickiego" informuje, że został przedłużony termin składania ofert do piątku, tj. 10 października 2014 roku do godz. 12.00
 

08.10.2014 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach w związku z zaproszeniem do składania ofert w sprawie świadczenia usługi związanej z przeprowadzeniem zajęć profilaktycznych z elementami socjoterapii dla uczniów i nauczycieli udostępnia AKTUALIZACJĘ oferty.

Szczegóły znajdują się w załączeniu .

 

03.10.2014 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi związanej z przeprowadzeniem zajęć profilaktycznych z elementami socjoterapii dla uczniów i nauczycieli w ramach programu: "Zagrożenia XXI wieku - program profilaktyczny w szkołach powiatu Gliwickiego".

Szczegóły znajdują się w załączeniu.
 

02.10.2014 r.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi związanej z przeprowadzeniem wyjazdowych zajęć z elementami psychoedukacji i socjoterapii przez dwóch trenerów w ramach programu: "Moje-Twoje-Nasze wartości - program profilaktyczny w Powiecie Gliwickim"

Szczegóły znajdują się w załączeniu.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi związanej z zapewnieniem noclegu wraz z wyżywieniem oraz salami szkoleniowymi podczas weekendowego wyjazdu szkoleniowo - warsztatowego w ramach programu: "Moje-Twoje-Nasze wartości - program profilaktyczny w Powiecie Gliwickim"

Szczegóły znajdują się w załączeniu.
 

11.08.2014 r.

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie specjalistycznych treningów stacjonarnych
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi przeprowadzenia specjalistycznych treningów stacjonarnych dla uczestników projektu "Dobry start w samodzielność"

Szczegóły znajdują się w załączeniu.

 

15.04.2014 r.

Zaproszenie do składania szacowania wartości usługi związanej z organizacją turnusu rehabilitacyjnego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach w związku z prowadzonym postępowaniem zaprasza do składania szacowania wartości usługi związanej z organizacją turnusu rehabilitacyjnego dofinansowanego ze środków PFRON i EFS dla uczestników realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach projektu "Dobry Start w Samodzielność", który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Funduszu Społecznego, Priorytetu VII, Działania 7.1., Poddziałania 7.1.2.

Szczegóły znajdują się w załączeniu

Informacja wytworzona przez:
Barbara Terlecka - Kubicius , w dniu:  30‑12‑2011 10:01:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Potocka
email: pcpr_gliwice@powiatgliwicki.pl tel.:32/3326616 fax: 32/3326616
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
29‑12‑2016 14:28:51
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive