Rejestry


Dane z rejestrów i ewidencji prowadzonych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach, udostępniane mogą być na wniosek i za zgodą Dyrektora PCPR, w zakresie nie objętym ochroną wynikającą z obowiązujących przepisów.

Prowadzone rejestry oraz ewidencje:

- Rejestr skarg i zażaleń

- Rejestr kontroli

- Rejestr upoważnień

- Rejestr zarządzeń dyrektora

- Rejestr umów

- Rejestr faktur

- Rejestr zamówień publicznych przekraczających wartość 30.000 euro

- Rejestr postępowań o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro

- Ewidencja pracowników przyjętych

- Ewidencja pracowników zwolnionych

- Ewidencja szkoleń

- Ewidencja badań profilaktycznych pracowników

- Ewidencja zwolnień lekarskich

- Ewidencja spisów zdawczo-odbiorczych akt przekazywanych do archiwum zakładowego

- Dziennik korespondencyjny

Informacja wytworzona przez:
Anna Potocka , w dniu:  14‑06‑2011 13:35:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Potocka
email: pcpr_gliwice@powiatgliwicki.pl tel.:32/3326616 fax: 32/3326616
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
16‑02‑2015 08:58:50
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive