Rodzinny Dom dla Dzieci


RODZINNY DOM DLA DZIECI

Całodobowa placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego, zwana Rodzinnym Domem dla Dzieci:

1. Tworzy jedną, wielodzietną rodzinę dla dzieci, którym nie znaleziono rodziny zastępczej lub przysposabiającej;

2. Wychowuje dzieci w różnym wieku, w tym dorastające i usamodzielniające się;

3. Umożliwia wspólne wychowanie i opiekę licznemu rodzeństwu;

4. Zapewnia dzieciom kształcenie, wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych;

5. Ustala zasady kontaktów dziecka z rodzicami w porozumieniu z sądem, centrum pomocy i ośrodkiem adopcyjno-opiekuńczym.

- Rodzinny Dom dla Dzieci współpracuje z ośrodkiem adopcyjno-opiekuńczym i centrum pomocy w celu zapewnienia wysokiej jakości i skuteczności oddziaływań wychowawczych oraz sprawowania opieki nad dzieckiem.

- W Rodzinnym Domu dla Dzieci może przebywać od 4 do 8 dzieci. W szczególnie uzasadnionych przypadkach liczba dzieci może ulec zwiększeniu albo zmniejszeniu.

W powiecie gliwickim funkcjonuje Rodzinny Dom dla Dzieci z siedzibą w Paczynie. Dyrektorem placówki jest Pani Renata Kopania.

Działa on w oparciu o własny statut i regulamin oraz miedzy innymi o ustawę o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. oraz Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Zgodnie z Obwieszczeniem Starosty Powiatu Gliwickiego z dnia 21 lutego 2011 r. średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka w Paczynie w 2011 r. wynosi 2627,17 zł.

Dane teleadresowe:

Rodzinny Dom dla Dziecka

ul. Leśna 26

44-174 Paczyna

Tel. 32/2334790

email: reniaiirek@op.pl

Informacja wytworzona przez:
Olga Bociańska , w dniu:  20‑06‑2011 11:38:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Potocka
email: pcpr_gliwice@powiatgliwicki.pl tel.:32/3326616 fax: 32/3326616
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
04‑09‑2012 11:12:34
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive