PCPR GLIWICE


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Zygmunta Starego 17
44 - 100 Gliwice

 

tel./fax (32) 332 66 16
Po godzinach pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, tj. od poniedziałku do środy po godzinie 15:30, w czwartki po godzinie 17:30, w piątki po godzinie 13:30 - prosimy o kontakt z Zespołem Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej pod numerem telefonu: 32/332-66-77 lub 514 448 957”.

www.pcpr-gliwice.pl
e-mail:
kancelaria@pcpr-gliwice.pl
ePUAP: 5g76xqn7rs  POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH  

NIP: 631-22-39-300
REGON: 276302112

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, iż:

  • administratorem danych osobowych klientów Centrum jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach przy ul. Zygmunta Starego 17, kontakt mailowy pod adresem: pcpr_gliwice@powiatgliwicki.pl,
  • inspektorem ochrony danych jest Pani Sylwia Kochman kontakt mailowy: iodo@pcpr-gliwice.pl,
  • dane osobowe klientów Centrum przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.,
  • odbiorcą danych osobowych klientów Centrum będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  • dane osobowe klientów Centrum nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,
  • dane osobowe klientów Centrum będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa przez okres wynikający z kategorii archiwalnych Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt,
  • klienci Centrum mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • klienci Centrum mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.,
  • dane osobowe klientów Centrum nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

 

Informacja dotycząca wystawiania faktur VAT lub rachunków dla PCPR w Gliwicach:

W dokumentach sprzedażowych, dokumentujących sprzedaż dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach (fakturach VAT/ rachunkach), wystawca – od 1.01.2017r.-  zobowiązany jest wskazać jako:

Nabywcę:        Powiat Gliwicki, ul. Zygmunta Starego 17,44-100 Gliwice,

NIP: 631-26-06-158,

Płatnika:           Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach, ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice,
 

 


Godziny urzędowania:

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 17.30
Piątek 7.30 - 13.30


Dyrektor PCPR przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w środy od godz. 9.00 do 11.00 oraz w pierwszy czwartek miesiąca od godz. 15.00 do 16.00.
Pozostali pracownicy Centrum przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

Informacja wytworzona przez:
Anna Potocka
email: pcpr_gliwice@powiatgliwicki.pl tel.:32/3326616 fax: 32/3326616
, w dniu:  07‑06‑2011 13:31:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Potocka
email: pcpr_gliwice@powiatgliwicki.pl tel.:32/3326616 fax: 32/3326616
, w dniu:  07‑06‑2011 13:31:00
Data ostatniej aktualizacji:
20‑05‑2024 09:48:23
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie